Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Dušičky r. 2009


nie je
Syndikovať obsah