Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Mástsky - mestská časť

Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Published in

Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Nachádza sa na južnej strane Stupavy na výjazdovej ceste smerom do Bratislavy. Je
akousi vstupnou bránou do Stupavy.
Dominantu tejto mestskej časti tvorí filiálny rímsko-katolícky kostol z prvej
polovice 18. storočia, nachádzajúci sa na vyvýšenom pahorku. Zasvätený je
svätému Šebastiánovi a Róchovi. Pri kostole sa nachádza aj nie veľmi rozľahlý
cintorín. Samotný kostol stojí popri ceste, ochranou mu však môže byť pás voľne
stojacich súsoší, či pomník hrdinom padlých v 1. svetovej vojne.
Na čelnej fasáde stredný rizalit mierne vystupuje do popredia. Tiež sú vidieť
barokové prvky – vystupujúca rímsa, tvar okien, tvar portálu. V edikulách na
fasáde sa nachádzajú plastiky svätého Šebastiána a svätého Rócha. Plastiky sú

Fotky exteriéru kostola v časti Mást

Published in

PRE ZOBRAZENIE VIAC FOTIEK TREBA KLIKNÚŤ NA NADPIS

Kostol v šasti Mást - exteriér