Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Naše kostoly

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho

Published in

Na základoch staršej stavby v strede obce stojí rímsko-katolícky kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z roku 1864. Jeho excelencia najdôstojnejší pán Michal Bubnič, Rožňavský biskup, ktorý sa narodil r. 1877 v Borinke vo Volavci dal 24.1.1900 Borinskému kostolu titul farnosť.


Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Published in

Kostol svätého Šebastiána a Rócha

Nachádza sa na južnej strane Stupavy na výjazdovej ceste smerom do Bratislavy. Je
akousi vstupnou bránou do Stupavy.
Dominantu tejto mestskej časti tvorí filiálny rímsko-katolícky kostol z prvej
polovice 18. storočia, nachádzajúci sa na vyvýšenom pahorku. Zasvätený je
svätému Šebastiánovi a Róchovi. Pri kostole sa nachádza aj nie veľmi rozľahlý
cintorín. Samotný kostol stojí popri ceste, ochranou mu však môže byť pás voľne
stojacich súsoší, či pomník hrdinom padlých v 1. svetovej vojne.
Na čelnej fasáde stredný rizalit mierne vystupuje do popredia. Tiež sú vidieť
barokové prvky – vystupujúca rímsa, tvar okien, tvar portálu. V edikulách na
fasáde sa nachádzajú plastiky svätého Šebastiána a svätého Rócha. Plastiky sú

Kostol svätého Štefana, uhorského kráľa, farský kostol

Published in

Nachádza sa na Námestí sv. Trojice v Stupave. Dnešný vzhľad stupavského kostola je pozoruhodný a zaujímavý svojim exteriérom aj interiérovou výzdobou. Má renesančné základy, ale je silne prestavaný v barokovom slohu a už aj čiastočne moderne zrekonštruovaný. Najstaršie údaje z kroník dokladajú jeho existenciu už v 14. storočí. Pôvodne to bol jednoloďový drevený kostolík, neskôr sa uvádza ako kostolný hrad. V 15. storočí bol opevnený vysokým múrom a slúžil ako útočisko v čase vojen.

Fotky exteriéru kostola v Borinke

Published in

PRE ZOBRAZENIE VIAC FOTIEK TREBA KLIKNÚŤ NA NADPIS

Kostol v Borinke - exteriér