Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

KONTAKT

Published in


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Štefana
Nám. Sv. Trojice 1
900 31 Stupava

Telefón:
02 / 659 34 448
0910 632 222

E-mail:
stupava@ba.ecclesia.sk

Farár:
Milan Sova

Kaplán:
Ivan Slepčan

Úradné hodiny:

UTOROK:  16:30 - 17:30
ŠTVRTOK: 16:30 - 17:30
PIATOK:     16:30 - 17:30