Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Kostol svätého Štefana, uhorského kráľa, farský kostol

Published in

Nachádza sa na Námestí sv. Trojice v Stupave. Dnešný vzhľad stupavského kostola je pozoruhodný a zaujímavý svojim exteriérom aj interiérovou výzdobou. Má renesančné základy, ale je silne prestavaný v barokovom slohu a už aj čiastočne moderne zrekonštruovaný. Najstaršie údaje z kroník dokladajú jeho existenciu už v 14. storočí. Pôvodne to bol jednoloďový drevený kostolík, neskôr sa uvádza ako kostolný hrad. V 15. storočí bol opevnený vysokým múrom a slúžil ako útočisko v čase vojen.
Najradikálnejšiu prestavbu kostol zaznamenal roku 1763-1767, kedy bola Stupava pod správou rodiny Pálffyovcov. Podľa záznamov farského archívu z pôvodného kostola ostal iba jeden múr. Chrámová loď sa zväčšila, boli pristavené bočné lode a kaplnky, ktoré tvoria barokový symetrický pôdorys kríža. Chrám bol posvätený roku 1767.
Dnes je to teda trojloďový kostol s oblým uzáverom presbytéria a vstavaným chórom na západnej strane, ktorý sa do hlavnej lode otvára širokou arkádou. Presbytérium je zaklenuté českou klenbou a lode krížovou hrebienkovou klenbou. Hlavná chrámová loď je obdĺžnikového pôdorysu, pôvodne s prestavanou vežou. Po prestavbe vnikla do stavby ako kostolná veža. Stredná loď je zaklenutá krížovou klenbou nesenou členenými piliermi, ktoré sú zakončené korintskými hlavicami.
Kostol má okrem hlavného oltára aj štyri bočné oltáre. Bočné oltáre sú charakteristické tým, že na stenách visia obrazy štrnástich zastavení Krížovej cesty. V každej bočnej lodi je vstavaná aj spovednica. Z pravej lode vedú schody na chorus. Pod schodmi sa nachádza „žebrakyňa“, ktorá bola v minulosti zrejme určená najnižším vrstvám stupavskej spoločnosti.
Presbytérium má kopulovitú klenbu. Výzdoba je neskorobaroková, hlavný oltár z roku 1904 je pseudobarokový.
K barokovým pamiatkam v kostole patria: oltár Piety, oltár svätého Jána Nepomuckého, kaplnka svätej Anny, kaplnka svätého Michala Archanjela, bronzová krstiteľnica, nádobka na posvätnú vodu, epitaf Jána a Daniela Lonzkronera, erb grófa Leopolda II. Pálffyho, pamätná tabuľa na barokovú prestavbu kostola, dve barokové plastiky v nikách svätyne (svätý Ladislav a svätý Imrich) a baroková kazateľnica.
Oratórium je na ľavej i pravej strane nad presbytériom. Na ľavej strane ich používala rodina grófa Károlyiho pri účasti na pobožnostiach Oratórium má samotný vstup zo západnej strany chrámu. Na vonkajšej stene má dve okná, ktoré tvoria architektúru vonkajšej lode kostola. Okná sú opatrené mrežou a sú pôvodne drevené. Balkóny sú zasklené pôvodnými sklami.
Chorus sa nachádza v západnej časti chrámu nad hlavným vstupom. Nachádza sa tu veľký organ z prvej polovice 19. storočia. Má 21 registrov. Historický organ bol skonštruovaný neznámym majstrom v roku 1827 a v roku 1858 ho opravil a obnovil majster Martin Šaško z Brezovej. V roku 2000 po rekonštrukcii sa podarilo dostať organ do pôvodného historicky hodnotného stavu. Pôvodný vstup na chorus zvonka z ľavej bočnej lode sa už nepoužíva. Z chorusu vedie vstup do veže kostola. Je to vysoká impozantná veža, ktorá má približne 43 m. Nad strechou kostola sú dve poschodia a zakončená je cibuľovitou strechou. Medzi jej najvyššími poschodiami je po štyroch stranách na mohutných konzolách terasa.
(Zdroj: Vitajte v Stupave, MKIC 2012)