Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Oficiálna internetová stránka rímskokatolíckej farnosti Stupava.

Farské oznamy

Published in


Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania.

Tohto roku, pred Veľkou nocou pravdepodobne nebude možné organizovať spoločnú svätú spoveď, preto vás prosíme, aby ste k svätej spovedi prichádzali priebežne.
Spovedať budeme v pondelok až sobotu od 17:00 - 18:00 hod
v prípade potreby aj dlhšie a v nedeľu od 9:00 do 11:00 hod.
Spovedať budeme v bočných kaplnkách.

Šaštínska bazilika ponúka živé vysielanie svätých omší a modlitieb, ako aj svätého ruženca o 20:00 za odvrátenie pandémie koronavírusu. Odkaz

V období bez svätej omše nie sme odkázaní na život bez Krista, ale naopak na prehĺbenie nášho vzťahu s ním.
Ako hovorí svätý apoštol Pavol: "Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?".
Ani táto náročná situácia nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky, ale práve naopak, je to možnosť ako prehĺbiť náš vzťah s Kristom iným spôsobom. Preto zvlášť v tomto období nám Cirkev pripomína možnosť duchovného svätého prijímania, ktoré spočíva v pokornej túžbe duše prijať Eucharistiu, keď ju nemôže prijať sviatostným spôsobom.
Ponúkame niektoré články, ktoré hovoria o duchovnom svätom prijímaní:
https://svetkrestanstva.postoj.sk/52503/ukony-duchovneho-prijimania-v-ca...
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200312028
https://old.katolickenoviny.sk/22-2015-duchovne-prijimanie-kto-moze-prij...

Keďže teraz určitý čas nebudeme mať prístup na sväté omše, neznamená to, že sa máme prestať modliť, práve naopak.
Menej spoločenských kontaktov nám umožňuje byť viac so svojou rodinou a sám so sebou a mať aj viac času pre Pána.

Pravidelné sv. omše:
Vzhľadom k zákazu verejného slávenia bohoslužieb bude Televízia LUX v období 11. 3. - 23. 3. 2020 vysielať sväté omše aj v mimoriadnych časoch.

PONDELOK – PIATOK - 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h
SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h
NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h
NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h
Pravidelná štvrtková ADORÁCIA bude vysielaná naživo z kaplnky TV LUX v obvyklom čase vo štvrtok o 20:20 h.

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

2%

Published in


Občianske združenie Rodičia deťom Stupavy, ktoré združuje rodičov našej farnosti, sa opäť uchádza o 2 percentá z daní. Finančné prostriedky budú použité na obnovu pastoračného centra a na podporu pastoračných aktivít vo farnosti. Formuláre na poskytnutie dvoch percent z daní sú k dispozícii na stolíku v kostole a na webovej stránke farnosti.


Adorácie

Published in

Inštitút Sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Published in

KONTAKT

Published in


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Štefana
Nám. Sv. Trojice 1
900 31 Stupava

Telefón:
02 / 659 34 448
0910 632 222

E-mail:
stupava@ba.ecclesia.sk

Farár:
Milan Sova

Kaplán:
Ivan Slepčan

Úradné hodiny:

UTOROK:  16:30 - 17:30
ŠTVRTOK: 16:30 - 17:30
PIATOK:     16:30 - 17:30

Aktivity vo farnosti pre rodiny, mladých a deti a možnosti zapojenia sa


Táto informačná stránka bude priebežne aktualizovaná. Každá z aktivít bude dopredu upresnená v oznamoch, prípadne mailom.

Rodiny:
- stretnutia rodín každú druhú nedeľu v mesiaci na farskom dvore
- pravidelné výlety: Silvester (do Lomu pod Pajštúnom), júnový splav Moravy, každoročný výlet
- burza oblečenia pre malé deti párkrát ročne v Pastoračnom centre
- Modlitby matiek, pre matky s malými deťmi na materskej dovolenke – Silvia 0904 544 554 a pre pracujúce matky v stredu o 19:30 v Pastoračnom centre – Mirka 0903 867 067).
- Modlitby otcov (každý pondelok o 20:00 v Pastoračnom centre)
- Deviatnik „Hľadanie prístrešku pre svätú rodinu“ pred Vianocami
- Spevácky zbor na veľké sviatky
- 40 hodinová adoračná modlitbová reťaz na Kalvárii

Syndikovať obsah