Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Oficiálna internetová stránka rímskokatolíckej farnosti Stupava.

Liturgický kalendár a farské oznamy

Published in

Aktivity vo farnosti pre rodiny, mladých a deti a možnosti zapojenia sa


Táto informačná stránka bude priebežne aktualizovaná. Každá z aktivít bude dopredu upresnená v oznamoch, prípadne mailom.

Rodiny:
- stretnutia rodín každú prvú nedeľu v mesiaci na farskom dvore
- pravidelné výlety: Silvester (do Lomu pod Pajštúnom), júnový splav Moravy, každoročný výlet
- burza oblečenia pre malé deti párkrát ročne v Pastoračnom centre
- Modlitby matiek, pre matky s malými deťmi na materskej dovolenke – Silvia 0904 544 554 a pre pracujúce matky v stredu o 19:30 v Pastoračnom centre – Mirka 0903 867 067).
- Modlitby otcov (každý pondelok o 20:00 v Pastoračnom centre)
- Deviatnik „Hľadanie prístrešku pre svätú rodinu“ pred Vianocami
- Spevácky zbor na veľké sviatky
- 40 hodinová adoračná modlitbová reťaz na Kalvárii

Sprievodca nielen pre katolíka


- ako to bolo v skutočnosti s križiackymi výpravami, inkvizíciou, Galileom, Tisom, či „mlčaním“ Pia XII. za vojny?
- ako je to s financovaním Cirkvi na Slovensku a odlukou od štátu?
- aké sú argumenty Cirkvi v postoji k niektorým morálnym otázkam (spolužitie pred sobášom, predmanželský styk, homosexuálne skutky, rozvod)?
- aké sú rozdiely medzi jednotlivými náboženstvami, v čo veria protestanti a ako „delíme“ naše dogmy?
- argumenty k niektorým námietkam k Starému Zákonu
- čo si myslí Cirkev o evolúcii a Big Bangu?
- ako to je s celibátom, potratmi, eutanáziou, antikoncepciou, pedofíliou?
- viac o „kauzách“ posledných pápežov
- znamenia doby vo svete a na Slovensku a pápeži Slovákom
- stanovisko k odvolaniu arcibiskupa Bezáka
- o čom boli posledné dôležité dokumenty pápežov?

Zmena emailovej adresy farnosti

Published in

Oznamujeme, že sa mení emailová adresa našej farnosti. Stará adresa farastupava@farastupava.sk prestane byť čoskoro funkčná a nahradí ju nová
stupava@ba.ecclesia.sk.
Táto zmena je prvou súčasťou prechodu na nový, bezpečnejší, vnútrocirkevný systém Ecclesia, v ktorom bude o.i. možné vybavovanie niektorých dokumentov elektronickou formou.


Rozjímania na veľkonočné obdobie alebo Ako začať s čítaním Svätého Písma


Tento pôst sme mohli prežívať spolu so zamysleniami, ktoré kedysi kázal dnešný Svätý Otec. Môžeme ich aj spätne nájsť na http://post.kbs.sk/sekcia/podujatia. Veľkou nocou, sviatkami každej kresťanskej nádeje, začína však obdobie veľkonočné. Ponúkam vám v tejto brožúrke zamyslenia na toto obdobie. Každý deň sprevádza nejaký citát Svätého Písma, nad ktorým môžeme uvažovať, tiež jedno zamyslenie a tiež myšlienka od pápeža Františka z najnovšej exhortácie „Radosť evanjelia“ hlavne o radosti a evanjelizácii. Je to tak zároveň príležitosť učiť sa čítať Sväté Písmo rozjímavo, zamysliac sa nad ním a nad jeho posolstvom od Boha pre mňa osobne, v tejto radostnej, veľkonočnej dobe.

Občasník svätého Jozefa - Marec 2014


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Občasník sv. Jozefa - December 2013


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Rozhovor s p. Kaplánom


1. Prešlo už skoro 6 mesiacov, počas ktorých ste v našej farnosti. Ako ste sa tu zabývali?
Už veľa krát som v seminári a od starších kňazov počul vetu, že „prvá kaplánka je ako prvá
láska!“ A musím to potvrdiť. Nikdy by som si ani nepomyslel, že raz tu budem kaplánom, aj
keď som cez Stupavu často prechádzal.
Myslím si, že asi každý kňaz sa teší do farnosti, kde sú dobrí veriaci. Nie je to o zabývaní na
fare alebo kaplánke, ale o prijatí. Dôležité je, aby kňaz mal rád svojich farníkov a farníci zasa
jeho. Touto cestou by som chcel zo srdca poďakovať pánovi dekanovi Felixovi Mikulovi, že
ma dokázal prijať a začleniť do farského spoločenstva a že ma tomuto tajomstvu učí. Často
mám pred očami, keď ma vítal tu v Stupave, že ma neviedol ako novokňaza, kaplána,

Občasník sv. Jozefa - September 2013


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Stretnutie Mariánskych hnutí - Púť

Published in

Ave Maria,

Sv. otec František zvoláva stretnutie všetkých Mariánskych hnutí sveta na deň 12.-13.10.2013 do Ríma, na ktorom sa uskutoční zasvtenie sveta Fatimskej P.Márii. Pri tejto príležitosti bude z Fatimy privezená Fatimská socha Panny Márie.
Cestovná kancelária Stella Maris v spolupráci s našim Institutom organizuje na toto stretnutie púť, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Informácie a presný program púte Vám zasielame v prílohe . Uverejnené sú aj na našej stránke www.maria.sk.

Presné informácie podá a prihlášky prijíma CK Stella Maris.

Uchalova Marta za INSPM Košice


O prvom národnom stretnutí mladých


„Choďte a robte mi učeníkov zo všetkých národov!“

Stretnutie slovenskej mládeže v Ružomberku, v dňoch 26.-28. júla 2013, bolo prvým svojho druhu. Konalo sa paralelne s končiacimi Svetovými dňami mládeže v Rio de Janeiru. Zúčastnilo sa na ňom okolo 2500 mladých ľudí, nielen zo Slovenska (vrátane niekoľko mladých zo Stupavy), ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska, Talianska, Litvy a Ukrajiny. V krátkosti zhrnuté: išlo o veľmi kvalitne pripravenú akciu po stránke duchovnej, kultúrnej, spoločenskej a cirkevnej, obohatenú aj o svedectvá viacerých mladých kresťanov.

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj


Vatikán, 1. septembra 2013 - V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja.

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/01/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyhl%C3%...
Vatikánskeho rozhlasu


SPRAVOVANIE   PEŇAZÍ


Peniaze sú Boží výmysel. Boh peniazmi chce:
1. Demonštrovať svoju moc a potvrdiť lásku a starostlivosť o nás (Mt 6,36).
2. Demonštrovať požehnanie pre svoje deti, môžeme ich užívať na svoju radosť.
3. Potvrdiť svoje vedenie poskytnutím peňazí. Toto sa nevzťahuje na bežné zaopatrenie svojich detí, ale povedzme na nejaké projekty. Boh hovorí, že máte začať vydávať časopis. Ak do toho pôjdete, on dodá peniaze. Ak Boh zabezpečí vydávanie časopisu, hovorí to o tom, že ho chcel.
4. Naučiť nás dávať. Peniaze sú komodita, ktorá môže ovplyvniť životy ľudí. Boh chce cez naše peniaze podporovať cirkev, misiu a charitu.

Zbierka na Pamätník nenarodených detí v Marianke


Občianske združenie Rodičia deťom Stupavy organizuje zbierku na Pamätník nenarodených detí, ktorý sa plánuje v Marianke.
Záujemcovia môžu prispieť dobrovoľným príspevkom na účet 4017912186/7500.
Viac zaujímavých informácií o chystanom súsoší, o jeho autorovi a o veľkom ohlase v zahraničí nájdete na stránke http://www.lifenews.sk/content/socha-o-potrate-od-slovensk%C3%A9ho-umelc.... Tu je zasa článok k uvedeniu tejto impozantnej sochy matky s dieťaťom v Bardejovskej Novej Vsi: http://www.kdh.sk/novinkypresov/pomnik-nenarodenym-detom-v-bardejovskej-....

Michal Fratrič, diakon


Príhovor : Privítanie nového pána Kaplana v Stupavskej farnosti 30.6.2013


Váž. pán Dekan,
Váž. pán Kaplán,

dovoľte mi, aby som za Stupavských a Mástskych farníkov privítal nášho nového kaplána a povedal
pár slov.

Všetci si dobre pamätáme, keď pred 24-mi rokmi nám oznámili, že do našej farnosti príde nový pán
farár. Boli sme v očakávaní kto to bude. Vedeli sme len to, že to bude Záhorák a tak sme si povedali,
že ak to je Záhorák ako my, tak si s ním určite budeme rozumieť, lebo je to jeden z nás.
Teraz do našej farnosti prichádza nový pán kaplán a taktiež sme boli v očakávaní, kto to vlastne bude.
Opäť vieme len to, že k nám prichádza Záhorák zo Senice. Má sväté meno Peter a dal sa na službu
slúžiť bohu.

Syndikovať obsah